top of page

QN Smiles hiện chấp nhận thanh toán trực tuyến! Không có tên người dùng hoặc mật khẩu được yêu cầu để thực hiện thanh toán.

 

Chỉ cần nhấp vào dưới cùng bên dưới.

Các câu hỏi thường gặp

Thanh toán trực tuyến có an toàn không?

Có, chúng tôi coi trọng việc bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân và tài chính của bạn. Cổng thanh toán trực tuyến đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu và cung cấp trải nghiệm xử lý thanh toán hoàn toàn tuân thủ HIPAA.

Làm cách nào để nhận được bản sao biên lai của tôi?

Nhập địa chỉ email của bạn vào phần Thông tin Thanh toán để nhận bản sao biên lai điện tử của bạn. Bạn cũng có thể nhấp vào In trên màn hình Biên lai giao dịch.

Số dư trên tài khoản của tôi có tự động cập nhật sau khi tôi thanh toán không?

Các khoản thanh toán mất đến 24 giờ để phản ánh vào tài khoản của bạn.

Hình thức thanh toán được chấp nhận?

Visa, Mastercard, American Express và Discover, bao gồm cả thẻ ghi nợ HSA và FSA.

bottom of page